Bureauprofiel

TIJS exterieur & interieur is een jong en enthousiast ontwerpbureau gevestigd in Son en Breugel en is opgericht door Tijs van de Ven. Hij studeerde Bouwkunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg en daarna Architectuur aan de Technische Universiteit in Delft. Door samenwerking te zoeken met andere disciplines en natuurlijk de opdrachtgever zelf, komen we tot een ontwerp dat niet alleen schoonheid biedt, maar ook integraal, duurzaam én haalbaar is.

Dit houdt in dat het architectonisch ontwerp, de bouwfysische en constructieve uitwerking van het gebouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wij willen nog verder gaan. In onze visie vervagen de grenzen tussen interieur en exterieur. De verbinding tussen interieur en exterieur is daarom één van de belangrijkste uitgangspunten in ons werk. Ontwerpen doen we dan ook van binnenuit.  Wij zijn van mening dat het uiteindelijke ontwerp niet alleen esthetisch- maar ook functioneel verantwoord moet zijn. De gebouwde omgeving is bepalend voor hoe we ons voelen, hoe we functioneren en daarbij zijn aspecten als functionaliteit en flexibiliteit belangrijk. TIJS werkt vanuit de functie van de ruimte en verplaatst zich in de beleving van de gebruiker. Het gaat dan om het scheppen van ruimtes waarin mensen zich prettig voelen. 

We leggen de nadruk op het herkennen van de unieke kwaliteiten, complexiteiten en mogelijkheden van elk project. De basis voor elk ontwerp is analyseren wat de gebruiker wenst, goed luisteren en onderzoek doen naar de vraag achter de vraag zodat er een ruimtelijk antwoord gegeven kan worden. 

Op deze manier hebben we meerdere opdrachtgevers geholpen met advies, ontwerpen, bouwkundig uitwerkingen en bouwbegeleiding van nieuwbouw, verbouw en interieur op het gebied van particuliere woonhuizen, kantoren en restaurants.